Checkout these words

Hmong ceb
Hmong1. v. khub lossis ntsu kauv ntawm lub ntsejmuag. Example: 1. Menyuam ceb muab. Add
Hmong zoov nujtxeeg
English1. n. jungle Add
Hmong phua
English1. v. cut, cut open, split open, split. Example: Ib co Hmoob phua vuas los vov tsev = Some Hmong split wood planks to cover the roof of the houses. Add
Hmong av luaj pua
Hmong1. eq. daim av uas sawv ua lub pov luaj ces ho rov pua lua lawm, tej chaw uas tsis muaj tojroob hau pes tabsis ho tsis tiaj tus thiab. Add
Hmong noog qej qwg
English1. n. cuckoo Add

Advertisements