Saib cov lus no

Hmoob fawm kauv
Askiv1. n. steam rolls. Ntxiv
Hmoob phab ceg
Askiv1. n. leg Ntxiv
Hmoob ncig
Askiv1. n. round, spin, rotation. Ntxiv
Hmoob txiajntsig
Hmoob1. n. txoj kev pab, txoj kev hlub Siv: Hais txog yam muaj nqis ntawm txoj kev khwv iab khwv daw tawm hws ntsim dhi tau los es muab pab rau ib tug neeg twg. Ntxiv
Hmoob dawb paug
Askiv1. adj. blank, perfectly white. Siv: [1]Cov huab dawb paug = The purely white cloud. [2] Daim ntawd dawb paug = A blank sheet of paper. Ntxiv

Kev Pab