Ntsuab Txoov
1 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech name
Etymology Ntsuab (coob li coob) Txoov -> txooj (ntau)
Definitions Ntsuab Txoov ces yog tus uas muaj coob muaj ntau cuag zoov nplooj ntsuab.


Suggest A Definition

Author/Contributor: Hmong, Jan 09, 2019 4:25 pm

Advertisements