cab
1 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions Rub, khi rub.
Examples: 1. Nws cab nyuj.

2. Lub tsheb loj cab lub tsheb me.
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions Ib hom kab zoo li cua nab uas nyob hauv tej plab hnyuv thiab tej nqaij.
Examples: Cov menyuam muaj cab mas lawv zais zais plab.
3 Hmong - English
Pronunciationcjaab

Part of Speech verb
Definitions lead forcibly, drag, tow
Examples: [1] Nws cab nyuj mus laij teb.

[2] Tus txiv cab tus niam tawm plaws hauv lub tsev los.
4 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions worms (intestinal)
Examples: [1] Cab nyob hauv cov hnyuv = Worms live in the intestines.
5 Hmong - Lao
Part of Speech verb
Definitions ດືງ
Synonyms:
6 Hmong - Lao
Part of Speech noun
Definitions ໃສ້ເດືອນ


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Nws cab nyuj. 2. Lub tsheb loj cab lub tsheb me.
Example 2 [1] Nws cab nyuj mus laij teb.
[2] Tus txiv cab tus niam tawm plaws hauv lub tsev los.
Example 3 [1] Cab nyob hauv cov hnyuv = Worms live in the intestines.
Example 4 1 Kab laug sab txawj cab sab ua lub vas = Spider knows how to weave a net
Example 5 Cov menyuam muaj cab mas lawv zais zais plab.
Author/Contributor: Hmong, Dec 09, 2018 8:03 am

Advertisements