chiv keeb
1 Hmong - English
Pronunciationchiv·kengb | chí.kēng | \ cʰi˧˦-keŋ˥ \

Part of Speech noun
Definitions beginning, original, origin, creation
Examples: Thaum chiv keeb tsuas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1] Tej teeb meem no yog chiv qhov twg los? Where are these problems originating from? [2] Leej twg yog tus chiv? = Who started it?
Example 2 Thaum chiv keeb tsuas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.
Example 3 [1] Tus tswv teb xyaw chiv rau cov av = The farmer mix fertilizer with the soil.
Author/Contributor: Hmong, May 13, 2010 2:02 am

Advertisements