chiv peev
1 Hmong - Hmong
Pronunciationchiv·pengv | chí.péng | \ cʰi˧˦-peŋ˧˦ \

Part of Speech verb
Etymology chiv > pib, peev > peem
Definitions qhov pib peem, qhov pib ua
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions capital, amount to start with


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1] Tej teeb meem no yog chiv qhov twg los? Where are these problems originating from? [2] Leej twg yog tus chiv? = Who started it?
Example 2 [1] Tus tswv teb xyaw chiv rau cov av = The farmer mix fertilizer with the soil.
Example 3 Thaum chiv keeb tsuas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.
Author/Contributor: Hmong, Jan 28, 2019 10:27 am

Advertisements