cuag
1 Hmong - English
Pronunciationcuah | cuạ | \ cuə˧˩ \

Part of Speech verb
Definitions reach, extend, meet with
Examples: [1]Nws sau daim ntawv tuaj cuag koj = She wrote the letter to reach you. [2] Nws mus cuag tus coj = He goes to meet with the leader.
2 Hmong - Hmong
Part of Speech adverb
Etymology ? 聚 (jù/cuj). 相聚 (xiāngjù) => sibcuag.
Definitions cuag, ua ke.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1]Nws sau daim ntawv tuaj cuag koj = She wrote the letter to reach you. [2] Nws mus cuag tus coj = He goes to meet with the leader.
Example 2 [1]Nws siv nyiaj cuag li nws yog huab tais = He spends money as if he King. [2]Nws qw nrov cuag li xob quaj = He yells as loud as the thunder.
Example 3 Piv txwv li, lawv yuav tsum tuaj kawm ntawv kom cuag ncua thiab tuaj kom ncav sij hawm.
Example 4 Txoj kev mus los sib cuag los tsis yooj yim.
Author/Contributor: Hmong, May 19, 2010 1:32 pm

Advertisements