fwjfuaj
1 Hmong - English
Pronunciationfuet fuat

Part of Speech noun
Etymology Variation: hwjhuaj
Definitions master of power or natural force
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yus mus muab mis-hmoov los tov rau menyuam noj, ib fwj dhau ib fwj ua rau tej menyuam puv-puv kawg.
Example 2 Txo fwj chim thiab txhob zoo siab heev heev yog yeej, ua siab zoo thiab txhob ua phem yog swb.
Example 3 Tej menyuam meme uas tsis muaj zog nqus mis, leej niam kuj yuav tau tso mis rau hauj fwj rau noj.
Author/Contributor: Hmong, Jan 08, 2019 6:20 pm

Advertisements