huam laj thim sob
1 Hmong - Hmong
Pronunciationhuaf·lat·thif·sob | huǎ.là.thǐ.sō | \ huə˨˦-la˥˧-tʰi˨˦-ʂɒ˥ \

Part of Speech equivalent
Etymology Laj -> txias, Sob -> sov (kub)
Definitions ntxiv qhov txias es thim qhov sov
Examples: Siv thaum ua khawvkoob rau neeg mob npaws.
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech equivalent
Definitions to cool down and to reduce the heat


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 dej huam 2 mob huam
Example 2 [1] Lub caij ntuj nag dej huam loj = Monsoon season, river grows strong.
[2] Ntuj nag muaj dej nyab tej chaw qis = Rainy season has flood on lowland.
Author/Contributor: Hmong, Jan 07, 2019 4:00 pm

Advertisements