liaj ia teb chaws
1 Hmong - English
Pronunciationliat ia thaeb cherz

Part of Speech noun
Etymology Literal meaning: low land and high land
Definitions country, territory


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 laij liaj, nrau liaj
Example 2 Hmoob nyiam ua teb hos Nplog nyiam ua liaj.
Example 3 1. Liaj rooj = lock the door.
Example 4 Nplog siv twm laij liaj
Example 5 Plas hav zoov laus = a jungle. Plas liaj = a paddy rice field. Plas hav = a valley.
Example 6 1 Ntswg liaj = Ridges that isolate the paddy fields.
2 Ntswg dej = dam.
Example 7 Nyob rau zaj dabneeg Liaj Lwg thiab Rhwv Mwg.
Author/Contributor: Hmong, Nov 23, 2020 10:04 am

Advertisements