liaj ia
1 Hmong - English
Pronunciationliat ia

Part of Speech noun
Definitions paddy, land, territory; fields
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions lowland, wetland, marsh
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 laij liaj, nrau liaj
Example 2 1. Liaj rooj = lock the door.
Example 3 Nplog siv twm laij liaj
Example 4 Plas hav zoov laus = a jungle. Plas liaj = a paddy rice field. Plas hav = a valley.
Example 5 1 Ntswg liaj = Ridges that isolate the paddy fields.
2 Ntswg dej = dam.
Example 6 Nyob rau zaj dabneeg Liaj Lwg thiab Rhwv Mwg.
Example 7 Hmoob nyiam ua teb hos Nplog nyiam ua liaj.
Author/Contributor: Hmong, Jul 13, 2010 4:24 pm

Advertisements