lim xeeb
1 Hmong - Hmong
Pronunciationlif·xengb | lǐ.xēng | \ li˨˦-seŋ˥ \

Part of Speech verb
Definitions xav meej, xaiv qhov yog, nrhiav qhov timthawj, sib lwv tswv yim kom tau lub tswv yim uas txaus siab
Examples: Nws limxeeb nrog nws tus phoojywg. Nkawv sib limxeeb ua ke.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Lub puav lim tiam, cov mob hnoos los txog, Nws tab tom kub.
Example 2 Nws cov plab-hnyuv kuj zom tsis tau mov, lub raum tseem lim ntshav tsis tau zoo.
Example 3 1 Lim dej
Author/Contributor: Hmong, Jul 04, 2012 1:34 pm

Advertisements