legend
1 Hmong - Hmong
Lim xeeb
lif·xengb | lǐ.xēng | li˨˦-seŋ˥
Verb: Xav meej, xaiv qhov yog, nrhiav qhov timthawj, sib lwv tswv yim kom tau lub tswv yim uas txaus siab.
Examples:
Nws limxeeb nrog nws tus phoojywg. Nkawv sib limxeeb ua ke.
Sources
  1. Hmong, Jul 04, 2012 12:34 pm