mob txheebzig
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech equivalent
Definitions urinary tract infection
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Thov qhia qhov kev txheeb ze ntawm txhua tus laus neeg rau tus me nyuam kawm ntawv.
Example 2 Luag mus txheeb xyuas ces luag pom tias cov kwv tij Mi-os sib coj txawv luag cov pej xeem Nplog.
Author/Contributor: Hmong, Oct 28, 2016 5:16 am

Advertisements