nas kos liab txig
1 Hmong - English
Pronunciationnal·kol·liab·txih | nâ.kô.liā.txị | \ na˧-kɒ˧-liə˥-tsi˧˩ \

Part of Speech equivalent
Definitions red chin groundhog


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Siv qhia qhov chaw: qab ca.

1. Tus nas nkaum hauv qab ca.
2. Hauv qab ca muaj ntsaum.
Example 2 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 3 [1] Rooj ntxiab mag ib tug nas = the trap caught a mouse.
Example 4 Miv nyiam tom nas = Cat likes to hunt mouse.
Example 5 Nas ua zes ntawm nkhib ntoo
Example 6 1 Nws ntshawb nas = He smokes the squirrel.
Example 7 Rooj ntxiab txhais raug ib tug nas = The trap snap (caught) a mouse.
Example 8 Lawv hnov kauv tshe pem roob = they hear barking deer barks on the hill.
Kuv hnov nas hooj twm tshe tom hav zoov = I heard red-bellied squirrel barking in the forest. (This verb is not used with other animals).
Example 9 1. The nurse come to aid the patient = Tus nas mom los pab tus neeg mob.
Example 10 1 Nas tsuag poob dej = The rate drown
Example 11 1 Tsev qub muaj nas tsuag = Old house has rats
Example 12 Tus nas tsau ya tau tej ncwbncua
Author/Contributor: Hmong, Nov 14, 2019 5:32 pm

Advertisements