nkauj fa
1 Hmong - English
Pronunciationgaut·fa | gaù.få | \ ᵑɡau˥˧-fa˦ \

Part of Speech noun
Definitions woman with a change of heart, run away wife, a woman seeking divorce to be single again
Examples: Nws tus pojniam khiav mus ua nkaujfa = His wife ran away to seek a divorce
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology nkauj fav siab > nkauj fa
Definitions tus pojniam uas hloov siab rov mus ua hluas nkauj es tsis xav yuav tus txiv lawm
Synonyms:


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Niam Nkauj Kab Yeeb = tus niam nkauj cawm siav, tus muab txoj sia
Example 2 Qhov kawg, yog yus rog heev lawm yus kuj tsis zoo nraug, tsis zoo nkauj.
Example 3 1. Hluas nkauj nthe, "Ab! Txhob thab kuv mas."
2. Hluas nraug ntxias, "Ad... Tsuas yog tawb me me xwb mas."

Lub suab no feem ntau yog cov txiv neej thiab cov laus siv xwb.
Example 4 Thaum lub caij cog qoob, ntuj los nag loj kawg. Tshab ntuj tim ub, los nag tim no. Cov neeg los nyob hauv tsev nkauj nag. Tus neeg uas nyob nraum zoov ntub nag tag lawm.
Example 5 [1]Neeg zoo nkauj muaj cev nqaij du dais = beautiful people has smooth skin. [2]Nws ntxuav lub rooj du lug = she washed the table clean.
Example 6 1 Tom qab Nkauj Hnub ncaim Nraug Hli mus lawm, nws nyob ua tus neeg khuamsiab ntsuav = After Gao Nou left Drao Lee, he lived like a hanging person (unable to move on).
Example 7 [1] Nws txawj hu nkauj = s/he knows how to sing.
Example 8 1 Tus hluas nkauj ntxim nyiam = The girl is fair.
Example 9 [1] Kuv kawm ntawv tag lawm = I have finished studying.
[2] Peb cov lus hais tag lawm = our conversation has concluded.
[3] Zaj nkauj tag lawm = the song has ended.
Example 10 1 Theej cov mov = Transfer the rice
2 Thaij cov nkauj = Copy the songs
Example 11 1 Tus hluas nkauj muaj kab lia = The young lady has dimples
Example 12 [1]Kuv mob ib ce = My body hurts. [2] Kuv pom ib ce khaub ncaws zoo nkauj heev = I saw a very nice suit. [3] Kuv muaj ib ce zam phim koj = I have a set of clothes that matches you.
Example 13 Thaum chiv keeb tsuas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.
Example 14 1 Nws ntxhi rau tus hluas nkauj = He whispers to the girl friend.
Example 15 1 Tug hluas nkauj nyam koj = The girl likes you.
Example 16 1 Nws tsom iav tas zog seb nws puas zoo nkauj = She keeps looking at the mirror to see if she is pretty.
Example 17 [1] Nkauj qaib zoo hu plig = virgin hen is good for soul calling ritual.
Example 18 1 Kuv rhawv tau ib zaj nkauj
Example 19 nkauj tso tshav, nraug tso nras
Example 20 Nkauj ntses lub cev yog ib-nrab neeg thiab ib-nrab ntses
Author/Contributor: Hmong, Nov 15, 2020 5:21 am

Advertisements