nkauj ntxawm
1 Hmong - English
Pronunciationgaot ntxerr

Part of Speech noun
Definitions youngest daughter, youngest girl
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions youngest, smallest and cutest, loveliest


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Niam Nkauj Kab Yeeb = tus niam nkauj cawm siav, tus muab txoj sia
Example 2 Yawg Nkias Xab mas txua raj los zoo nkauj hos tshuab raj los zoo mloog.
Example 3 [1] Nws txawj hu nkauj = s/he knows how to sing.
Example 4 1 Kuv rhawv tau ib zaj nkauj
Example 5 Noog leebnkaub muaj plaub liab ntsuab thiab zoo nkauj.
Example 6 1 Tus hluas nkauj muaj kab lia = The young lady has dimples
Example 7 nkauj tso tshav, nraug tso nras
Example 8 1 Nws ntxhi rau tus hluas nkauj = He whispers to the girl friend.
Example 9 1 Tug hluas nkauj nyam koj = The girl likes you.
Example 10 1 Tus hluas nkauj ntxim nyiam = The girl is fair.
Example 11 Qhov kawg, yog yus rog heev lawm yus kuj tsis zoo nraug, tsis zoo nkauj.
Example 12 Nkauj ntses lub cev yog ib-nrab neeg thiab ib-nrab ntses
Example 13 1 Nws tsom iav tas zog seb nws puas zoo nkauj = She keeps looking at the mirror to see if she is pretty.
Example 14 [1] Kuv kawm ntawv tag lawm = I have finished studying.
[2] Peb cov lus hais tag lawm = our conversation has concluded.
[3] Zaj nkauj tag lawm = the song has ended.
Example 15 [1]Kuv mob ib ce = My body hurts. [2] Kuv pom ib ce khaub ncaws zoo nkauj heev = I saw a very nice suit. [3] Kuv muaj ib ce zam phim koj = I have a set of clothes that matches you.
Example 16 1 Theej cov mov = Transfer the rice
2 Thaij cov nkauj = Copy the songs
Example 17 [1]Neeg zoo nkauj muaj cev nqaij du dais = beautiful people has smooth skin. [2]Nws ntxuav lub rooj du lug = she washed the table clean.
Example 18 Thaum chiv keeb tsuas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.
Example 19 [1] Nkauj qaib zoo hu plig = virgin hen is good for soul calling ritual.
Example 20 1. Hluas nkauj nthe, "Ab! Txhob thab kuv mas."
2. Hluas nraug ntxias, "Ad... Tsuas yog tawb me me xwb mas."

Lub suab no feem ntau yog cov txiv neej thiab cov laus siv xwb.
Author/Contributor: Hmong, Jul 13, 2014 5:42 pm

Advertisements