noog w
1 Hmong - English
Pronunciationnongh·ue | nọng.ůe | \ nɒŋ˧˩-ɨ˦ \

Part of Speech noun
Definitions quail


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Noog ya saum ntuj. Nyob hoom ya hla hiav txwv. Cua tshuab daim ntawv ya yog cua lawm. Yoov ya dub vog ntawm tej. Noog muaj tis; noog ya tau. Neeg tsis muaj tis; neeg ya tsis tau.
Example 2 "cuab noog" = to trap birds; "cuab ntses" = to trap fish; "cuab ntxiab" = to set a trap.
Example 3 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Example 4 W yog ib hom noog uas tis tw luv luv thiab ya tsis tau deb. Quail is a type of bird with short wings and tails that cannot fly very far.
Example 5 Tus noog kau = the bird sings. Tus kauv kau = the deer calls.
Example 6 Ntuj qaib ntuj noog, peb hnub nyob tsis paub hnub mus.
Example 7 Noog leebnkaub muaj plaub liab ntsuab thiab zoo nkauj.
Example 8 Noog lomkaub quaj kho siab kawg.
Example 9 Tebchaws toj siab muaj noog lomsab.
Author/Contributor: Hmong, Sep 21, 2010 2:18 pm

Advertisements