npau suav
1 Hmong - English
Pronunciationbao shuav

Part of Speech verb
Definitions dream, dreaming
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions dream


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov kev npau suav no yuav hloov me ntsis mus, tiam sis tseem yuav txia tau los ua qhov tseeb.
Example 2 Tiam sis lub neej yuav hloov pauv hlo tam sim zoo li npau suav.
Example 3 1 My dream = Kuv tus npau suav
Example 4 1 I dream = Kuv ua npau suav
Author/Contributor: Hmong, Sep 21, 2010 2:42 pm

Advertisements