npaum li
1 Hmong - English
Pronunciationbauf·li | baǔ.li̊ | \ ᵐbau˨˦-li˦ \

Part of Speech adverb
Definitions amoun to, equal to
Synonyms:


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Ib diav roj kib zaub xwb twb muaj calory npaum li 2 lub qe, los 3 lub apple.
Example 2 Ib diav icecrean twb muaj 115 colories - npaum li 2 phaj mov plej lawm.
Example 3 Ib daim biscuit qabzib kuj npaum li ib phaj mov lawm thiab.
Example 4 [1] Cov neeg muaj mob paj hlwb cim xeeb tsis zoo npaum cov neeg tsis mob = People with brain disease do not have good memory like those who do not.
Example 5 Tsev xov nruab tsis ruaj npaum tsev xov ntoo.
Example 6 Tseev koj heev npaum twg los kuv yeej tsis ntshai
Example 7 One kilogram equals 2.2046 pounds = Ib kilaus-nkam hnyav npaum li 2.2046 phaus
Author/Contributor: Hmong, Sep 12, 2022 5:18 am

Advertisements