nqelauj
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions hook


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Lauj Kiabtoom saib xyuas nws cov kwv tij xeem Lauj.
Example 2 Yog kib kom tsis rau roj es siv cov lauj-kaub qab-yiag du uas nqaij tsis lo.
Author/Contributor: Hmong, Oct 03, 2010 12:28 pm

Advertisements