ntaisntawv
1 Hmong - English
Pronunciationntaiz nterv

Part of Speech noun
Definitions match (lighter)


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Muaj luam yeeb, los yog muaj ntais txhuam nrog nraim (piv txwv li, lub ntais hlawv luam yeeb).
Example 2 1 Rab riam ntais = The knife breaks.
2 Lawv ntais pob kws = They break (harvest) the corn from the cornstalk.
Example 3 Lawv lawm dua ntais ces nws tuaj txog = Soon after they left [then] he arrived.
Author/Contributor: Hmong, Nov 11, 2010 1:54 pm

Advertisements