ntoo si lav
1 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions ib hom ntau loj siab thiab maj cov nplooj loj loj nyob rau tej kwj ha.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nws kuj muaj ntau yam roj, ibyam li roj tsiaj (rog npua), butter, margarine, roj paj-ntoo.
Author/Contributor: Hmong, Jan 19, 2019 4:41 am

Advertisements