ntsa iab
1 Hmong - English
Pronunciationjaa iab

Part of Speech adverb
Definitions brightly, shine brightly


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Ib hnub muas 24 teev = A day has 24 hours. [2] Lub hnub ci ntsa iab = The sun is shining bright.
Example 2 1 Lub hnub ntsa iab saum ntuj = The sun shines brightly on the sky
Example 3 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 4 [1]Nws muab nws daim duab khuam rau tim phab ntsa = She hangs her picture on the wall.
Example 5 1 phab ntsa = wall.
Example 6 1 Lub qhov muas txwv khoob ntshuv ntawm phab ntsa
Author/Contributor: Hmong, Nov 18, 2019 5:07 pm

Advertisements