ntuj tshiab
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech equivalent
Definitions Spring
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech common phrase
Definitions kaj ntug, ntuj kaj
3 Hmong - Hmong
Part of Speech common phrase
Definitions lub caij paj tawg, lub caij xyoo tshiab


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Ib hmos xwb, lub ntuj hloov pauv tag.
Example 2 Yuav muaj 19 xyoos ua ntej lub Yim Hli Ntuj tim 1 ntawm lub xyoo kawm.
Author/Contributor: Hmong, Jul 26, 2015 8:41 am

Advertisements