octopus
1 English - Hmong
Pronunciationo-tau-phav-x

Part of Speech noun
Etymology octo- (yim) -pus (ces, ceg)
Definitions Tsavywj (pas-i-hws, o-taub-pus) yog ib yam tsiaj hiavtxwv uas tsis muaj pob txha. Nws muaj 1 lub taub 8 txhais ceg. Nws nkag tau tej chaw uas me tshaj nws lub taub thiab thaum nws ua luamdej ces lub taub pus cov ceg mus.


Suggest A Definition

Author/Contributor: Hmong, Jan 12, 2019 7:39 am

Advertisements