paug
1 Hmong - English
Pronunciationpauh | paụ | \ pau˧˩ \

Part of Speech noun
Definitions pus
Examples: Lub rwj ua paug = The cyst is making pus
Synonyms:
2 Mong - Hmong
Pronunciationpauh | paụ | \ pau˧˩ \

Part of Speech noun
Definitions xauvncais
3 Mong - English
Part of Speech noun
Definitions a silver necklace
4 Hmong - English
Pronunciationpauh | paụ | \ pau˧˩ \

Part of Speech verb
Definitions be covered in dust or dirt
Examples: Lub rooj paug plua plav = The table is dusty [cover in dust].
5 Mong - English
Pronunciationpauh | paụ | \ pau˧˩ \

Part of Speech noun
Definitions fart


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1]Cov huab dawb paug = The purely white cloud. [2] Daim ntawd dawb paug = A blank sheet of paper.
Example 2 Tej zaum, tej tawv nqaij kuj khaus, khawb, ces voos ua paug.
Example 3 Yog pom tej tawv nqaij ua paug lawm mas yuav tau mus ntsib tus kws kho mob.
Example 4 Lub rwj ua paug = The cyst is making pus
Author/Contributor: Hmong, Mar 16, 2020 11:42 am

Advertisements