poshniav
1 Hmong - English
Pronunciationpawz hniav

Part of Speech noun
Definitions gum, jaw gum


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. pos huab niab = cloudy or foggy.
2. nco pa auv niab = smoky.
Example 2 (1) Kuv mus nkaum hauv qab-ntoos. (2) Nws muab kuv phau ntawv zais lawm. (3) Peb mus pos tsiv-nkaum ua si.
Example 3 Luag paub kuv yawg Lis Nraj Pos zoo.
Author/Contributor: Hmong, Dec 18, 2010 4:05 am

Advertisements