sov
1 Hmong - English
Pronunciationsov | só | \ ʂɒ˧˦ \

Part of Speech adjective
Definitions warm
Examples: 1 Nws nyiam haus dej sov = He likes to drink warm water

2 Ntuj sov = Warm weather


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 Nws nyiam haus dej sov = He likes to drink warm water
2 Ntuj sov = Warm weather
Example 2 Leej twg los yeej yuav nyob sov li 2-3 hli mam mus ua haujlwm.
Example 3 [1] Thaum ntuj sov, Hmoob mus ua teb = During the summer, Hmong go farming.
Example 4 Pam rwb sov dua = cotton blanket is warmer.
Author/Contributor: Hmong, Aug 24, 2012 4:27 pm

Advertisements