suab noog
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech equivalent
Definitions bird song


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Lub suab nrov kom txhua tus ras tias muaj kam ceev.
Example 2 Cov cuab yeej AEDs muab cia tau hauv cov txeev uas muaj ib lub suab nrov thaum qhib.
Example 3 Kev muaj rab phom BB los yog rab phom suab; yuav tsum raug rho tawm.
Author/Contributor: Hmong, Aug 16, 2014 5:22 am

Advertisements