Advertisements

taub twg
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions ash gourd


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Example 2 Xyuas txhua tus neeg hauv tsev tej taub hau saib puas muaj ntshauv thiab qe ntshauv.
Example 3 Koj yuav tsum to taub txog yam yuav tshwm sim yuav zoo li cas thiab yuav ua tau txij li cas xwb.
Author/Contributor: Hmong, Nov 08, 2017 5:26 am

Advertisements