taubdag
1 Hmong - English
Pronunciationtaub·dah | taū.dạ | \ tau˥-da˧˩ \

Part of Speech noun
Definitions pumpkin
Examples: [1] Hmoob nyiam noj taub dag hau ua zaub tsuag = Hmong like to eat boiled pumpkin as vegetable soup.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1] Hmoob nyiam noj taub dag hau ua zaub tsuag = Hmong like to eat boiled pumpkin as vegetable soup.
Example 2 taub dag = [yellow gourd] pumpkin
Example 3 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Example 4 Xyuas txhua tus neeg hauv tsev tej taub hau saib puas muaj ntshauv thiab qe ntshauv.
Example 5 Koj yuav tsum to taub txog yam yuav tshwm sim yuav zoo li cas thiab yuav ua tau txij li cas xwb.
Example 6 [1]Tiv tshav ntuj kub ces dias taub hau = Staying in the sun leads to head-ache.
Example 7 Nws muaj mob taub hau = She has a head-ache.
Example 8 [1]Amelikas tus dav dawb taub hau = The American eagle has white head.
Example 9 Qav taub yog cov menyuam qav uas muaj ko tw zoo li ntses. = Tadpoles are baby frogs that have tails like fishes.
Example 10 [1]Cov suab nrov ua rau kuv taub haus dias daws = The loud sound makes my head aches.
Example 11 [1]Hnov taub hau dias daws = The head feels painful.
Author/Contributor: Hmong, May 10, 2010 11:18 am

Advertisements