taum hwv
1 Hmong - English
Pronunciationtauf·huev | taǔ.húe | \ tau˨˦-hɨ˧˦ \

Part of Speech noun
Definitions tofu, pressed bean curd
Synonyms:


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1] Taum mog yog taum pluav thiab luv = Pea pod is flat and short.
Example 2 Qhov no tsis cuam tshuam rau cov me nyuam kawm ntawv uas tau muaj tus mob qhua taum lawm.
Example 3 1 Nreeg taum = bean pole.
Example 4 Taum ntsuab zoo kib xyau nqaij = Green beans are good to fry with meat.
Example 5 1 Yub taum = Bean sprouts
Example 6 [1] Nws xuas tes taum cov dej = She sticks her finger in the water.
Example 7 1 Taum nthaw kaus = Bean sprouts shoots
Example 8 fish sauce = kua ntses soy sauce = kua taum pauv
Author/Contributor: Hmong, Apr 21, 2023 3:59 am

Advertisements