legend
1 Hmong - English
Temtoob
Tem toob
tef·tongb | tě.tōng | te˨˦-tɒŋ˥
Adjective: Disorient
Etymology: tem (unsure) toob (east)
2 Hmong - Hmong
Temtoob
Tem toob
Adverb: Hnov qab, cim xeeb tsis zoo lawm.
Examples:
Ntoo laus ntoo to qhov, neeg laus neeg hnem hnov. Ntoo laus ntoo khoob, neeg laus neeg tem toob
Synonyms: hnem hnov
More Examples
  1. Ntoo laus ntoo to qhov, neeg laus neeg hnem hnov. Ntoo laus ntoo khoob, neeg laus neeg tem toob
Etymology
  1. tem (unsure) toob (east)
Sources
  1. Hmong, Aug 31, 2022 5:18 am