tiam neej
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions century, life time


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Tiam sis lub neej yuav hloov pauv hlo tam sim zoo li npau suav.
Example 2 Lub puav lim tiam, cov mob hnoos los txog, Nws tab tom kub.
Example 3 Suav los mas coob heev, tiam sis tshuav feem coob uas tseem muajtxoj sia nyob.
Example 4 Cov kev npau suav no yuav hloov me ntsis mus, tiam sis tseem yuav txia tau los ua qhov tseeb.
Author/Contributor: Hmong, Jan 17, 2011 1:12 am

Advertisements