tsa
1 Hmong - English
Pronunciationtsa | tså | \ tʂa˦ \

Part of Speech verb
Definitions to wake, elect, appoint
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions to set up straight
3 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions to lift on one end
4 Hmong - Hmong
Part of Speech equivalent
Etymology Txwm lus: Tsev + Xya = Tsa (家 = 宀 + 豕)
Definitions yug tubki kom puv tsev, txhawb nqa tsev neeg kom nto ntsis.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 Nws mus thuv nws cov neej tsa = She goes to visit her relatives
Example 2 Qaibtseev yog tus qaib uas cov plaub tsa nrha rwbris
Example 3 tsov tom maum nkais ntawv pheej niaj hnub mus tsa tseg.
Example 4 Thaum ub, Ntsuag txom txomnyem. Ntsuag mus yuav tau Ntxawm ces neejtsa thiaj li phijcuam txhua yam thiab tuaj tsa Ntsuag thiab Ntxawm lubneej tsheej neeg.
Author/Contributor: Hmong, Jan 17, 2011 8:23 pm

Advertisements