tsiab
1 Hmong - English
Pronunciationzhiab

Part of Speech noun
Definitions New Year's Eve feast
Examples: [1] Noj tsiab yog noj nqaij tos xyoo tshiab = Feasting is eating meat to welcome the new year.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Txog peb caug, Hmoob tua npua tsiab noj = On New Year's eve, Hmong slaughter the fat pig for feast.
Example 2 [1] Noj tsiab yog noj nqaij tos xyoo tshiab = Feasting is eating meat to welcome the new year.
Example 3 Xeem Vaj tsiab nqaig = Hmoob Vaj caiv nqaij.
Author/Contributor: Hmong, Jan 30, 2011 10:52 pm

Advertisements