tsw ntxhiab
1 Hmong - English
Pronunciationzhue ntxhiab

Part of Speech equivalent
Definitions smelly
2 Hmong - Hmong
Part of Speech equivalent
Definitions hnov tsw ntawm qhov ntswg
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Lub ntxws qaib tsw ntxhiab = The chick uropygial gland smells.
Example 2 1. nqaij tsw nchauv = smoky meat.
Example 3 Cov neeg puv mas muaj ntsis tsw tsog.
Author/Contributor: Hmong, Mar 12, 2020 2:54 pm

Advertisements