txhab
1 Hmong - English
Pronunciationtxhab | txhā | \ tsʰa˥ \

Part of Speech noun
Definitions barn, granary, grain storage
Examples: 1 Txhua xyoo peb lub txhab nplej yeej puv nkaus = Every year our grain storage is full
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions refill, add more
Examples: 1 Nws txhab dej rau lub laujkaub = She adds water to the pot
3 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology 倉/仓 (cāng/txhaab) => 食 (mov) + 口 (qhov). Txhab => ntxiv rau.
Definitions lub chaw cia qoob, chaw cia cia nplej thiab pobkws nrog rau qoob yuav noj los yog tseg ua noob.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 Txhua xyoo peb lub txhab nplej yeej puv nkaus = Every year our grain storage is full
Example 2 [1] Nws lub qhov txhab ua kiav puab lawm = His open sore has turned hard and dry.
Example 3 1. Kiav txhab = dry open sore.
2. Kiav puab = dry and harden skin.
3. Kiav roj = pork rinds.
Example 4 1 Nws txhab dej rau lub laujkaub = She adds water to the pot
Author/Contributor: Hmong, Aug 30, 2012 1:40 pm

Advertisements