txheebzig
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Etymology txheeb-zig = measure urine.
Definitions prostate; tissue that monitors the flow of urine or fluid from the bladder
Examples: Txheeb zig is the prostate organ that regulates the flow of urine from the bladder. "Mob txheeb zig" is commonly used to refer to an malfunction of the prostate which causes irregular urinating.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Thov qhia qhov kev txheeb ze ntawm txhua tus laus neeg rau tus me nyuam kawm ntawv.
Example 2 Luag mus txheeb xyuas ces luag pom tias cov kwv tij Mi-os sib coj txawv luag cov pej xeem Nplog.
Author/Contributor: Hmong, Feb 21, 2011 4:01 pm

Advertisements