xauv ncais
1 Hmong - English
Pronunciationxaov njaiz

Part of Speech noun
Definitions decorated necklace with ornaments
2 Hmong - Mong
Part of Speech noun
Definitions paug


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov tshuaj txhua hom muab tom tsev kawm ntawv yuav tsum ceev rau hauv ib lub txhee xauv tseg.
Example 2 Kuv xauv qhov rooj = I lock the door.
Example 3 los nag xauv npo = raining heavily (heavy rain)
Example 4 Nws coj lub xauv nyiaj = she wears a silver necklace.
Author/Contributor: Hmong, Feb 23, 2011 2:28 am

Advertisements