xim
1 Hmong - English
Pronunciationxeer

Part of Speech noun
Definitions color, pigment, dye
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions lus, xaiv, tshawb, txheeb
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Peb lub dab ntxuav muag yog xim dawb = our bathroom sink is white.
Example 2 [1]xim daj = yellow color, yellow pigment
Example 3 1 Cov xim tsuas daim ntaub = The color stains the cloth.
Example 4 Lawv txawj leem kev tsheb nres dub, pleev xim thiab tu qab vag tsib taug.
Example 5 Tsev yuav tau pleev dua xim tshiab tom qab los nag tag.
Example 6 1 The color is dulled = Qhov xim nphob nphob
Author/Contributor: Hmong, Feb 23, 2011 11:22 am

Advertisements