zoo kawg nkaus
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech adjective
Definitions best, best of the best
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Tus ntshauv yuav nkag ceev kawg li.
Example 2 Cov tshuaj tua ntshauv no yog tsuas siv tua ntshauv nkaus xwb.
Example 3 Ces, txhua txhua zaus tus me nyuam tuav nkaus tus npua yas, tus npua yas yuav txav tau thiab kws.
Example 4 Qhov kawg, yog yus rog heev lawm yus kuj tsis zoo nraug, tsis zoo nkauj.
Example 5 Qhov kev txiav txim siab ntawm Tsoom Fwv Tswj feem coob yuav tsum yog qhov kawg.
Example 6 Yus mus muab mis-hmoov los tov rau menyuam noj, ib fwj dhau ib fwj ua rau tej menyuam puv-puv kawg.
Author/Contributor: Hmong, Jan 04, 2019 2:18 pm

Advertisements