ມົ້ງ RPA (ລາແຕັງ)

ພະຍັນຊະນະ

cchddhdldlhfg
hhlhmhmlhnhnyjk
khlmmlnncnchndl
ndlhnknkhnpnphnplnplhnq
nqhnrnrhntnthntsntshntx
ntxhnypphplplhqqh
rrhstthtstshtx
txhvxxyyz

ສະຫລະ

aaaaiauaweeei
iaooioouuauuw

ອັກສອນຫມາຍສຽງ

bdgjmsv

ເລກ

1 ib2 ob3 peb4 plaub5 tsib6 rau7 xya8 yim9 cuaj0 xuum