Hmong Mad Lib

Xua laj ntxiag teev roojteb ntswv.
dejnum qaim ntej.
cib fim sib yuav rab rawg ntshiab si.
am twv npuab txhuam tsaub.
poov thuv pev twmtswb ntsawg.
khawm tsho oov rov qab mus ntws raubris me me quav.
koog txeej tham hlub meem.
txais qho yam nplais ntshaus thaij txhem.
suab txia res niam thaub qab.
xav txheej res hnab tsho meem peev.
liv tsajlij debdeb qhuab yees luab.
pauj poog niamntxawm siab dawb.
niamtxiv ntsig ho tuaj.
hmub sib nraus nplua ncee ai.
luam caws rev tes tsawg.