Hmong Mad Lib

Zam caum txoj cawv xwb pleb.
qaib tseev saj sib nqus ho las ceg tawv.
khaub thuas ris siab txhais ncej txaus siab heev.
pob yeeb zam rawv phib txiv ntoo.
vos hwv haum nkaus hum.
quav muag sib sau yujplaws nkham laus.
txhais kotaw pub khaub hlab.
kaum cig cos hiav.
yob txauj khiab nees doog luaj sem.
qhab tsev kus kes avtsij tso sas tshiav poob tsim.
tshem tawm vuam khau raj lwj liam.
ncaib qho yam mos sias dauv khob.
tub rog tauj npuas qhov viv txhab nyiaj.
teeb txawb tso lus aiv huab xyw.
pab tsiaj tsawg zus chwv phab dai.