Hmong Mad Lib

Txiaj npib xyu txhom tsawv noob ncoos npwb.
tog hauvncoo lawb txoj ntiag tsho luajvaub.
viv tsimtxiaj ib txwm zwm kaim hluas.
tus tub lim hiam tisnpe neeb teevsam thaub qab.
qho dhos dismiss yeeb ncuab.
hlau nplaum tej tauv lag mem.
yees txhais tsaim lo cib khaws tseg.
tshawj nkauj mog loob ib.
so fee neeb ntsia cua cov zog.
xobtxim kiam ntawm r qaum tes.
kab nyuam dev fiv tuv ntshav tuag tov.
poov xab xaub teeg yees mam mam.
zuam qee nyom lawj.
kauj niaj ntsuas sib tham hlwsris.
qeej kav taum hwv.