Hmong Mad Lib

Pas ntsuas foo tsa kaim.
nus npaws txoj cai xaj paub meej.
ntiv tes rwg qab tsuj yig tsuag deev nrhiav tau dawb.
laim thwb duav pu txhawv noj nyiaj phoom.
ntim thuav sevsem ntom.
plaub taw ntxhub dhawv dhi.
caj hlav ceg ncau xeevxwm tuv duas qhua txws.
muam swb tsoom zeej.
caj pas tshob ntshai po khem ntxim nyiam.
mej xyuam li sam qab tsib taug.
kabteeb ntxhov hnyo ras cwj qhaub hlev.
kabtsem txiav txim siab ntawm txab thawv.
qhov zis tej hom lub neej tua qha hnub i.
kabnpis npau nyiaj npib tsuab luab.
plaub thoov tsob ntxas dim.