Hmong Mad Lib

Yoov tshajcum khoob ntshuv txhua txhia qhov chaw lee ncu kim.
vuv sovso nqai lauj ntshiv.
mosliab tsim tsa ntiajteb.
nyam re fuab ncawg raugsiab txoos.
phab tav chev tawg ntho ntau ntxhoo ci.
dab ntxwg nyoog hlws nrhiav tau nrov paus ntsis.
ncej qab res qhov siab maum ciam.
yees xuab fuab cua sib dua.
pwjtsiag thos nuv pawj.
zoov txoom tsob cheebtsam tshwmsim.
tauv huab zawj tsoom khaub hlab qias.
nyuj dab zoo li tim khais dawg.
ntiagtug sibdeev nkoos deb deb.
Siv Yis hniav puas tu tawm laug.
txiab lomzem mom thaj av nco ntsoov.