Hmong Mad Lib

Niamlaus ntawg lwm leeskais qaub.
ib txheebxyuas thws thaj.
piv kag nraub nris maim maum tsivtsaim.
zaj npuas rawm zwjteeb.
plhus quas rau ntxiv xais kaub kim yaj txooj.
lawm hlo foob tsav nyob ib choj.
niamtub ntshiab diaj ntaub nthua.
vabtshaus rau tshiav xyaw lub suab.
txhais ceg thuam lub xub ntab nov.
tomqab tuv neeg huamyuaj cimxeeb.
tswmciab nrug roj mis nyoos.
rab riam ntoo plog nruj nraim.
hneev rojhmab cajpas ceb ntsim.
rawv txauj vajhuam yees tsoo ntsais.
qhov siab novqab txog khij laj fab.