Checkout these words

Hmong lim xeeb
Hmong1. v. xav meej, xaiv qhov yog, nrhiav qhov timthawj, sib lwv tswv yim kom tau lub tswv yim uas txaus siab Example: Nws limxeeb nrog nws tus phoojywg. Nkawv sib limxeeb ua ke. Add
Hmong pamthawj
Hmong1. n. tus pas muaj taubhau uas siv ntaus pob Add
Hmong cia siab
English1. eq. depend, hope, rely. Add
Hmong nyab
Hmong1. n. Tus nus tus pojniam, tus tub tus pojniam. Add
Hmong mov nplej tshiab
English1. n. fresh harvested rice Add

Advertisements