Checkout these words

Hmong tau coj
English1. adv. led, has led Add
Hmong hee
English1. v. neigh. Example: [1]Nees hee = Horse neighs. Add
Hmong xauv ncais
English1. n. decorated necklace with ornaments Add
Hmong Poj Yawm Txwv Txoob
Hmong1. n. tej kev cob qhia ntawm txheej thaum ub Add
Hmong ntis
English1. v. block, protect, cover Example: Tsob ntoo ntis daim phiaj nres lawm = The tree blocks the stop sign. Add

Advertisements