Saib cov lus no

Hmoob dav
Askiv1. n. eagle. Siv: [1]Amelikas tus dav dawb taub hau = The American eagle has white head. Ntxiv
Hmoob pogkoob
Askiv1. n. great grandmother Ntxiv
Hmoob hwm
Askiv1. v. honor, respect, give reverence Ntxiv
Hmoob si
Askiv1. v. drain Ntxiv
Hmoob lauj kaub
Askiv1. n. pot, pots Ntxiv

Kev Pab