Saib cov lus no

Hmoob tawv muag
Askiv1. n. eyelid Ntxiv
Hmoob nplooj yoog kav noob yoog tsav
Askiv1. phrase. leaf follows its vine [stem], seed follows its kind; children follow parents. Ntxiv
Hmoob nqe lus
Hmoob1. n. ib zaj lus uas hais muaj qab muaj hau. Ntxiv
Hmoob pej xeem huab hwm
Askiv1. eq. community, citizen, loyalist, follower Ntxiv
Hmoob tsia
Askiv1. adv. momentarily blacked out, faint Siv: siab feeb pes tsia = confused, momentarily unable to see or think clearly. (Heimbach 1979) yeem tsia = to faint, to black out. (Heimbach 1979) Ntxiv

Kev Pab