Saib cov lus no

Hmoob hnab tsho
Askiv1. n. shirt pocket. Ntxiv
Hmoob nkag
Askiv1. v. flow Ntxiv
Hmoob rawg
Askiv1. n. chopsticks Ntxiv
Hmoob ntaiv hnub ntaiv hli
Askiv1. eq. to withstand the sun and the moon, to face the sun and the moon, to handle matters in a wedding negotiation Ntxiv
Hmoob yawg
Askiv1. n. grandfather [father's father] Ntxiv

Kev Pab