Saib cov lus no

Hmoob kos
Askiv1. n. tripod. Siv: 1. Lub kos teeb koob yees duab = The tripod for camera. Ntxiv
Hmoob qoob
Askiv1. n. produces, harvests Ntxiv
Hmoob nrhoob
Askiv1. n. leggings women wear, puttees Ntxiv
Hmoob kis
Hmoob1. v. ntxiv, txuas Ntxiv
Hmoob plag tsev
Hmoob1. n. qhov chaw tiaj khooblug hauv tsev Ntxiv

Kev Pab