Saib cov lus no

Hmoob kab
Hmoob1. v. kaj, tag nrho Siv: Peb kab lub cawv no - haus kom lub khob kaj kiag kom tsis txhob tshuav ib qho hlo li. Ntxiv
Hmoob tawv tsiaj
Askiv1. n. pelt, animal skin Ntxiv
Hmoob zaub iab
Askiv1. eq. nightshade Ntxiv
Hmoob pob zeb
Askiv1. n. rock, stone Ntxiv
Hmoob ntsa
Askiv1. n. wall, fence Siv: 1 phab ntsa = wall. Ntxiv

Kev Pab