Saib cov lus no

Hmoob hlob
Askiv1. v. grow, grow up. Ntxiv
Hmoob tsab
Askiv1. v. to distribute, to hand, to give, to offer Siv: 1 Nws tsab yeeb tsab tshuaj rau cov kev txwj laug Ntxiv
Hmoob lwm zaus
Askiv1. n. next time. Ntxiv
Hmoob dej siab dej ntsws
Askiv1. eq. present, gift from the heart Ntxiv
Hmoob meej pem
Askiv1. adj. logical, rational, sane; conscious. Ntxiv

Kev Pab