ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ raug plaub
ອັງກິດ1. v. getting sue ຕື່ມ
ມົ້ງ tuav tes
ອັງກິດ1. eq. hold hand ຕື່ມ
ມົ້ງ majkiab
ອັງກິດ1. n. orange. ຕື່ມ
ມົ້ງ nplooj siab
ອັງກິດ1. eq. dear, darling, love ຕື່ມ
ມົ້ງ loob
ອັງກິດ1. n. valley. ຕື່ມ

ໂຄສະນາ