ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ caj ces
ອັງກິດ1. n. descendant, clan member, bloodline. ໃຊ້: 1. Kuv caj ces yog Yawg Zam Txoov Kav = I am a descendant of the ruler Zam. ຕື່ມ
ມົ້ງ leej faaj
ມົ້ງ1. n. leejfaj ຕື່ມ
ມົ້ງ npe laus
ມົ້ງ1. n. Lub npe uas tis rau ib leej txiv thaum nws muaj pojniam menyuam lawm. Feem ntau ces yog lub npe uas yawm txiv tuaj tis rau tus vauv. ຕື່ມ
ມົ້ງ mas
ອັງກິດ1. interj. indicator of a pause. ຕື່ມ
ມົ້ງ quav nyab
ມົ້ງ1. eq. quav nyom, qub nyom ຕື່ມ

ໂຄສະນາ