suav cwj ntas ob tog plam
1 Hmong - English
Pronunciationsuav·cuet·ntal·ob·toh·plaf | suá.cùe.ntâ.ō.tọ.plǎ | \ ʂuə˧˦-cɨ˥˧-ⁿda˧-ɒ˥-tɒ˧˩-pˡa˨˦ \

Part of Speech common phrase
Etymology Literal meaning: carrying pole loosing both ends.
Definitions loosing everything


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Cov kev npau suav no yuav hloov me ntsis mus, tiam sis tseem yuav txia tau los ua qhov tseeb.
Example 2 Tiam sis lub neej yuav hloov pauv hlo tam sim zoo li npau suav.
Example 3 Suav los mas coob heev, tiam sis tshuav feem coob uas tseem muajtxoj sia nyob.
Example 4 Zoo li nej cov kwv tij Mi-os los pem lub teb chaws Suav los.
Example 5 Neeg lub cev siv cov "roj" - peb suav ua 'calory'.
Example 6 1 My dream = Kuv tus npau suav
Example 7 1 I dream = Kuv ua npau suav
Example 8 Tebchaws Tsoobkuj ces yog tebchaws Suav.
Author/Contributor: Hmong, May 15, 2022 8:54 am

Advertisements