ncaws
1 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions dig, hoe the ground, hoe
Examples: 1. Nws ncaws pob = He kicks the ball.

2. Lawv ncaws teb = They dig the field.
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions kick
Examples: 1. Ib ncaws taw = one kick.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Muab pam, ntaub pua chaw, thiab khaub ncaws ntawm tsev neeg mus ntxua tom qab tua ntshauv tag.
Example 2 Yam uas ntxhua tsis tau hauv lub tshuab ntxhua khaub ncaws mas yuav tsum coj mus ntiav ntxhua.
Author/Contributor: Hmong, Dec 09, 2012 7:01 pm

Advertisements