ncaws
1 Hmong - English
Pronunciationnjerz

Part of Speech verb
Definitions dig, hoe the ground, hoe
Examples: 1. Nws ncaws pob = He kicks the ball.

2. Lawv ncaws teb = They dig the field.
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions kick
Examples: 1. Ib ncaws taw = one kick.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Nws ncaws pob = He kicks the ball. 2. Lawv ncaws teb = They dig the field.
Example 2 1. Ib ncaws taw = one kick.
Example 3 Muab pam, ntaub pua chaw, thiab khaub ncaws ntawm tsev neeg mus ntxua tom qab tua ntshauv tag.
Example 4 Yam uas ntxhua tsis tau hauv lub tshuab ntxhua khaub ncaws mas yuav tsum coj mus ntiav ntxhua.
Example 5 1 Ntxhua khaub ncaws = Washing clothes
Example 6 [1]Lub tiaj do zoo ncaws pob = the flat empty ground is good for playing soccer.
Example 7 Lawv mus ua si nram lub tshav ncaws pob
Example 8 pob ncaws = football. Pob hauv caug = knee cap.
Example 9 [1]Kuv mob ib ce = My body hurts. [2] Kuv pom ib ce khaub ncaws zoo nkauj heev = I saw a very nice suit. [3] Kuv muaj ib ce zam phim koj = I have a set of clothes that matches you.
Example 10 Play soccer = ncaws pob; play flute = tshuab raj; play dead = tuag dag
Author/Contributor: Hmong, Dec 09, 2012 6:01 pm

Advertisements